Research Papers by the Staff

Front cover of '"Where is Mrs. Jones Going?": Women and the Second World War in Wales' Number 01: ‘Where is Mrs. Jones Going?’: Women and the Second World War in Wales 
Front cover of 'The Coming of the Railways and Language Change in North Wales 1850–1900' Number 02: The Coming of the Railways and Language Change in North Wales 1850–1900
Front cover of '"Iaith Nas Arferir, Iaith I Farw Yw": Ymgyrchu dros yr Iaith Gymraeg rhwng y Ddau Ryfel Byd' Number 03: ‘Iaith Nas Arferir, Iaith I Farw Yw’: Ymgyrchu dros yr Iaith Gymraeg rhwng y Ddau Ryfel Byd
Front cover of '"Y Papur a Afaelodd yn Serchiadau’r Bobl": John Roberts Williams a’r Cymro 1945–62' Number 04: ‘Y Papur a Afaelodd yn Serchiadau’r Bobl’: John Roberts Williams a’r Cymro 1945–62
Front cover of 'Memorializing History: Public Sculpture in Industrial South Wales' Number 05: Memorializing History: Public Sculpture in Industrial South Wales
Front cover of '"Goganwr am Gig Ynyd": The Poet as Satirist in Medieval Wales' Number 06: ‘Goganwr am Gig Ynyd’: The Poet as Satirist in Medieval Wales
Front cover of 'The People’s Historian, Professor Gwyn A. Williams (1925–1995)' Number 07: The People’s Historian, Professor Gwyn A. Williams (1925–1995)
Front cover of 'Trallodfa’r Tlawd: Y Wyrcws yng Ngorllewin Meirionnydd yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg' Number 08: Trallodfa’r Tlawd: Y Wyrcws yng Ngorllewin Meirionnydd yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
Front cover of 'A Medieval Welsh Mystical Treatise' Number 09: A Medieval Welsh Mystical Treatise
Front cover of 'Walcott a’r Wyrcws: Tlodi yng Ngogledd Cymru yn Hanner Cyntaf y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg'

Number 10: Walcott a’r Wyrcws: Tlodi yng Ngogledd Cymru yn Hanner Cyntaf y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Front cover of '"Cân di bennill ...?": Themâu Anterliwtiau Twm o’r Nant' Number 11: ‘Cân di bennill ...?’: Themâu Anterliwtiau Twm o’r Nant
Front cover of 'Facts, Fantasy and Fiction: The Historical Vision of Iolo Morganwg' Number 12: Facts, Fantasy and Fiction: The Historical Vision of Iolo Morganwg
Front cover of '"Cymaint Serch i Gymru": Gruffydd Robert, Morys Clynnog a’r Athrawaeth Gristnogawl (1568)' Number 13: ‘Cymaint Serch i Gymru’: Gruffydd Robert, Morys Clynnog a’r Athrawaeth Gristnogawl (1568)
Front cover of 'Ymneilltuaeth, Radicaliaeth ac Addysg Elfennol yng Nghymru 1870–1902' Number 14: Ymneilltuaeth, Radicaliaeth ac Addysg Elfennol yng Nghymru 1870–1902
Front cover of '"Brenhines Ymdrochleoedd Cymru": Twristiaeth a’r Iaith Gymraeg yn Llandudno yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg' Number 15: ‘Brenhines Ymdrochleoedd Cymru’: Twristiaeth a’r Iaith Gymraeg yn Llandudno yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
Front cover of '"In the direct and homely speech of the workers": Llais Llafur 1898–1915' Number 16: ‘In the direct and homely speech of the workers’: Llais Llafur 1898–1915
Front cover of 'Seeing the Wood for the Trees: The Symbolism of Trees and Wood in Ancient Gaul and Britain' Number 17: Seeing the Wood for the Trees: The Symbolism of Trees and Wood in Ancient Gaul and Britain
Front cover of '"Yr Iaith Gymraeg yn ei Henbydrwydd": Y Gymraeg yn y 1950au' Number 18: ‘Yr Iaith Gymraeg yn ei Henbydrwydd’: Y Gymraeg yn y 1950au
Front cover of '"Nid Iaith Fain Mohoni": Y Gymraeg ym Mangor a Chaernarfon yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg' Number 19: ‘Nid Iaith Fain Mohoni’: Y Gymraeg ym Mangor a Chaernarfon yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
Front cover of 'What Did the Poets See? A Theological and Philosophical Reflection' Number 20: What Did the Poets See? A Theological and Philosophical Reflection
Front cover of ''"Combustible Matter": Iolo Morganwg and the Bristol Volcano' Number 21: ‘Combustible Matter’: Iolo Morganwg and the Bristol Volcano
Front cover of 'Barbarism and Bardism: North Wales versus South Wales in the Bardic Vision of Iolo Morganwg' Number 22: Barbarism and Bardism: North Wales versus South Wales in the Bardic Vision of Iolo Morganwg
Front cover of 'Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester' Number 23: Welsh Poetry and English Pilgrimage: Gruffudd ap Maredudd and the Rood of Chester
Front cover of '"Perish Kings and Emperors, but let the Bard of Liberty live'" Number 24: ‘Perish Kings and Emperors, but let the Bard of Liberty live’
Front cover of  '"A Wayward Cymric Genius": Celebrating the Centenary of the Death of Iolo Morganwg' Number 25: ‘A Wayward Cymric Genius’: Celebrating the Centenary of the Death of Iolo Morganwg
Front cover of 'Y Meddwl Obsesiynol: Traddodiad y Triawd Cyffredinol yn y Gymraeg a’r Myvyrian Archaiology of Wales' Number 26: Y Meddwl Obsesiynol: Traddodiad y Triawd Cyffredinol yn y Gymraeg a’r Myvyrian Archaiology of Wales
Front cover of 'Ar Drywydd Guto’r Glyn ap Siancyn y Glyn' Number 27: Ar Drywydd Guto’r Glyn ap Siancyn y Glyn
Front cover of 'O’r Cysgodion: Llythyrau’r meirw at y byw' Number 28: O’r Cysgodion: Llythyrau’r meirw at y byw
Front cover of '"[M]ae r stori yn wir iw gweled yn nghronicle y brutanied"' Number 29: ‘[M]ae r stori yn wir iw gweled yn nghronicle y brutanied’