Publications

Series : The Poets of the Princes

V olume VII: Gwaith Bleddyn Fardd ac Eraill o Feirdd Ail Hanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg    

Author/Editor Rhian M. Andrews, N. G. Costigan (Bosco), Christine James, Peredur I. Lynch, Catherine McKenna, Morfydd E. Owen & Brynley F. Roberts
 Published 1996
 ISBN 0708313469
 Publisher Gwasg Prifysgol Cymru
 Price £45.00
 Size 234 x 156mm
 Format Clawr caled/Hardback, xxvi+667

This volume, the seventh in the Poets of the Princes Series,  contains the work of the following poets:

  • Y Prydydd Bychan; fl. c. 1222–68, Deheubarth; poems 1–21
  • Hywel Foel; fl. 1255–77, Gwynedd; poems 22–3
  • Llygad Gŵr; fl. c. 1258–93, Gwynedd/Powys; poems 24–8
  • Iorwerth Fychan; fl. c. second half of 13th c., ?Gwynedd; poems 29–31
  • Madog ap Gwallter; ?second half of 13th c., ?Gwynedd; poems 32–4
  • ‘Marwnad Cynfrig ab Iddig’, anonymous; date uncertain, Dyffryn Clwyd; poem 35
  • Gruffydd ab yr Ynad Coch; fl . 1277–83, Gwynedd; poems 36–43
  • Bleddyn Fardd; fl. c. 1258–1284, Gwynedd/Edeirnion/Deheubarth; poems 44–56