Nia Davies

 

Nia0047

 Swydd: 

Cynorthwyydd Personol i'r Cyfarwyddwr

e-bost: nld@cymru.ac.uk
Ffôn: 01970 636543
Ffacs: 01970 639090
Cyfeiriad post:

Mrs Nia Davies
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

 

 

Penodwyd Nia Davies yn ysgrifenyddes y Ganolfan yn 2001. Cyn hynny yr oedd yn ysgrifenyddes yn Adran Llyfrau Printiedig Llyfrgell Genedlaethol Cymru.