Angharad Elias BA, MPhil, PhD

Swydd:

Swyddog Gweinyddol

e-bost:

a.elias@cymru.ac.uk

Ffôn:

 01970 636543

Ffacs:

 01970 639090

Cyfeiriad post:

Dr Angharad Elias,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3HH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enillodd Angharad Elias raddau BA dosbarth cyntaf ac M.Phil. yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, a Ph.D. yn Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archeoleg Prifysgol Bangor. Astudiaeth destunol a golygiad o un o lawysgrifau cyfraith Hywel Dda oedd pwnc ei doethuriaeth. Cyhoeddodd ddwy erthygl ar gyfraith Hywel, sef ‘Llyfr Cynog of Cyfraith Hywel and St Cynog of Brycheiniog’, Cylchgrawn Hanes Cymru, 23, rhif 1 (Mehefin 2006), 27–47, a Llyfr Cynyr ap Cadwgan (Pamffledi Cyfraith Hywel, 2006). Ar ôl bod yn gweithio ar gyfraith Hywel am bum mlynedd penderfynodd Angharad newid cyfeiriad yn llwyr. Fe’i penodwyd yn Swyddog Gweinyddol y Ganolfan ym mis Tachwedd 2007.