Diwylliant Gweledol Cymru

Llun: ‘Porth, Y Rhondda’ gan Denys Short, 1960. Cedwir pob hawl. 
Llun: ‘Porth, Y Rhondda’ gan Denys Short, 1960. Cedwir pob hawl.

Sefydlwyd Prosiect Diwylliant Gweledol Cymru yn y Ganolfan ym 1994, gyda’r bwriad o ymchwilio, ysgrifennu a chyhoeddi mewn tair cyfrol hanes diwylliant gweledol y genedl o’r cyfnod Cristnogol Celtaidd hyd at ganol yr ugeinfed ganrif.

Nid ymgymerwyd erioed o’r blaen ag arolwg cynhwysfawr o’r fath. Arweiniwyd y prosiect gan yr hanesydd celf Peter Lord, gyda chymorth tîm o gynorthwywyr ymchwil a oedd yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar yr astudiaeth.

Cyhoeddwyd y gyfrol gyntaf, Diwylliant Gweledol Cymru: Y Gymru Ddiwydiannol, ym 1998, Diwylliant Gweledol Cymru: Delweddu’r Genedl yn y flwyddyn 2000 a Diwylliant Gweledol Cymru: Gweledigaeth yr Oesoedd Canol yn 2003, pob un mewn fersiynau Cymraeg a Saesneg.

Cyhoeddwyd yn ogystal fersiynau electronig ar ffurf CD-ROMau. Yn 2002 enillodd yr ail CD-ROM, Diwylliant Gweledol Cymru: Delweddu’r Genedl, fedal Besterman/McColvin am y gwaith cyfeiriol gorau yn y Deyrnas Unedig yn y categori electronig.

  Llun o glawr 'Delweddu'r Genedl' gan Peter Lord