Ewrop Môr Iwerydd yn Oesoedd y Metelau: Cwestiynau am Iaith Gyffredin

Mae'r Ganolfan wedi cael dyfarniad grant o £689,167 dros dair blynedd oddi wrth Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a'r Celfyddydau (AHRC). Bydd y grant ymchwil yn cefnogi prosiect, mewn cydweithrediad a Phrifysgol Rhydychen, Coleg y Brenin yn Llundain, Prifysgol Bangor a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar gefndir archaeolegol datblygiad yr ieithoedd Celtaidd yng Ngorllewin Ewrop. 

The warrior Stela with Tartessian inscription “Abóboda I” from near Almdovar, Portugal, Early Iron Age (750-400 BC)

Dan arweiniad y Prif Ymchwilydd (Arweinydd y Prosiect) yr Athro John T. Koch yn y Ganolfan Uwchefrydiau, gyda’r Cyd-Ymchwilwyr yr Athro Syr Barry Cunliffe (Prifysgol Rhydychen), yr Athro Raimund Karl (Prifysgol Bangor), a Paul Vetch (Coleg y Brenin Llundain), bydd y prosiect yn dod â thystiolaeth archaeolegol a ieithyddol o Gymru, y DU a gwledydd eraill ffasâd Iwerydd Ewrop at ei gilydd ac yn ei gwneud yn hygyrch ac yn gymaradwy.

Yn ogystal â gwefan ryngweithiol yn dangos yr wybodaeth archeolegol ac ieithyddol ar fapiau graddadwy, bydd y prosiect yn cynhyrchu trosolygon newydd o’r Oesoedd Copr ac Efydd yn Iberia ac Iwerddon a chyfres o gyfrolau amlddisgyblaethol aml awdur. Caiff trosolwg Cymraeg,Hen Fyd Iwerydd, ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yr Adran Dyniaethau Digidol yng Ngholeg y Brenin Llundain, dan arweiniad y Cyd-Ymchwilydd Paul Vetch, fydd yn gyfrifol am greu platfform digidol i’r gronfa ddata Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a gwefan y prosiect.

Cyfraniad Llyfrgell Genedlaethol Cymru i’r prosiect fydd lletya a chynnal gwefan y prosiect, gan barhau am o leiaf dair blynedd y tu hwnt i gwblhau ymchwil dan y grant AHRC yn 2016.