Eira Ddoe: cofio tywydd eithafol

Mi fydd y prosiect hwn, sydd wedi’i ariannu gan yr AHRC, yn ymchwilio i sut y gellir datgelu ac adrodd profiadau’r gorffennol, rhai hanesyddol a mwy diweddar, fel ffyrdd o ddeall a delio â ffenomenau sy’n gynyddol yn cael eu hystyried yn arwyddion o newid hinsawdd. Mi fydd yn archwilio’r ffyrdd y mae digwyddiadau tywydd eithafol yn cael eu cofio a’u mytholegeiddio gan y Cymry, er mwyn dehongli beth ellir ei ddysgu – yn rhybuddion a chyfleon.

Amcanion y prosiect yw:

• I ymchwilio cofnodion o ddigwyddiadau tywydd eithafol, yn benodol profiadau rhanbarthol a chenedlaethol o aeafau caled, fel y maen nhw wedi eu cofnodi (e.e. yn nyddlyfrau, dyddiaduron, llenyddiaeth a chelf) ac eu cadw ar gof (trwy cyfweliadau a mewnbwn i’r we).

• I ymchwilio, cynllunio ac annog dulliau creadigol ar gyfer dangos y fath ddata, er mwyn rhoi cyd-destun a dealltwriaeth hanesyddol o’r ffyrdd y mae cymunedau wedi profi, ymateb i a goroesi digwyddiadau eithafol trwy gwytnwch (resilience) a chymhwysedd (adaptability).

Mi fydd allbynnau’r prosiect yn cynnwys:

• Creu perfformiad byw i’w gyflwyno’n lleol ac yn genedlaethol.

• Digido casgliad bach o ddeunydd ymchwil o archif Llyfrgell Genedlaethol Cymru

• Creu gwefan cynaladwy.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Cerys Jones.