Darlithoedd Coffa T. H. Parry-Williams

 

 

anengraving
Clawr blaen 'Towards a Social History of the Welsh Language' 1993: Ar Drywydd Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg / Towards a Social History of the Welsh Language
Clawr blaen 'Pantycelyn a Parry-Williams: Y Pererin a'r Tramp' 1995: Pantycelyn a Parry-Williams: Y Pererin a’r Tramp
Clawr blaen 'Rhyw Lun o Brofiad' 1997: Rhyw Lun o Brofiad
Clawr blaen 'Beth yw’r ots gennyf i am – Brydain?' 1998: Beth yw’r ots gennyf i am – Brydain?
Clawr blaen '"Dyma’r Wyddfa a’i Chriw": Y Cymry a’u Mynyddoedd, 1700–1860' 2001: ‘Dyma’r Wyddfa a’i Chriw’: Y Cymry a’u Mynyddoedd, 1700–1860
Clawr blaen 'The Poetics of Absence in Celtic Tradition' 2002: The Poetics of Absence in Celtic Tradition
Clawr blaen '"Ei Horas a’i Gatwlws ar y llawr": Y Clasuron a Llenyddiaeth Gymraeg y Ddwy Ganrif Ddiwethaf' 2004: ‘Ei Horas a’i Gatwlws ar y llawr’: Y Clasuron a Llenyddiaeth Gymraeg y Ddwy Ganrif Ddiwethaf
Clawr blaen 'Hynafiaid: Hil, Cenedl a Gwreiddiau’r Cymry' 2006: Hynafiaid: Hil, Cenedl a Gwreiddiau’r Cymry
Clawr blaen '"Gwaith Natur a Edmygaf": Afonydd, Llynnoedd a Ffynhonnau yn Llenyddiaeth Cymru yn yr Oesoedd Canol' 2007: ‘Gwaith Natur a Edmygaf': Afonydd, Llynnoedd a Ffynhonnau yn Llenyddiaeth Cymru yn yr Oesoedd Canol
Clawr blaen 'Welsh Prophecy and English Politics in the Late Middle Ages' 2008: Welsh Prophecy and English Politics in the Late Middle Ages
TH2010 2010: Damhegion, Distawrwydd a 'Dychrynodau' yn Ysgrifau T. H. Parry-Williams
Lake 2013: Ar gyrion y cylch: David Ellis (1736-95), ei fywyd a'i waith
anengraving 2014: 'An Engraving': T. H. Parry-Williams, Necromancy, Unknowing