Cyhoeddiadau

Cyfres : Iolo Morganwg a'r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru 1740-1918|

Detholiad o Emynau Iolo Morganwg

 

EmynauIolo

Awdur/
Golygydd
Cathryn Charnell-White
Cyhoeddwyd  2009
ISBN  978-0-947531-93-5
Cyhoeddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £14.00
Maint 228 x 152 mm
Format Clawr papur/Paperback, xvi+277

 

Ceir yn y gyfrol hon 240 o emynau golygedig Edward Williams (Iolo Morganwg; 1747–1826) ynghyd â geirfa a rhagymadrodd. Dosberthir yr emynau yn ôl y themâu canlynol: y Duwdod, Mawl i Dduw, Iesu Grist, yr Eglwys Undodaidd, y Bywyd Duwiol, Addoliad Undodaidd, Diwethafiaeth, a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Y mae'r rhagymadrodd yn gosod yr emynau yn eu cyd-destun hanesyddol a generig ac yn dangos y modd y maent yn taflu goleuni ar ideoleg y gymdeithas Undodaidd gynnar, yn ogystal ag ar radicaliaeth wleidyddol a chrefyddol Iolo Morganwg ac ar ei bersonoliaeth amlochrog ef ei hun.