Cyhoeddiadau

Cyfres : Diwylliant Gweledol Cymru : Y Brif Gyfres

Diwylliant Gweledol Cymru: Y Gymru Ddiwydiannol

Clawr blaen 'Diwylliant Gweledol Cymru: Y Gymru Ddiwydiannol'

Awdur/
Golygydd
 
Peter Lord
Cyhoeddwyd   1998
ISBN 0-7083-1497-X
Cyhoeddwr  Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press
Pris £25.00
Maint   240 x 290mm
Fformat Clawr caled/Hardback, 272 tt./pp., darluniau lliw llawn/full colour illustrations

Y mae’r gyfrol gyntaf hon yng Nghyfres Diwylliant Gweledol Cymru yn disgrifio nid yn unig ddelweddau o safleoedd diwydiannol a gweithwyr yng Nghymru o ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg ymlaen, ond hefyd y nawdd a gynigid gan y rhai a drigai yn y cymunedau diwydiannol. Y mae’n cynnwys y penodau canlynol:
 
  • Datblygiad diwydiant fel pwnc mewn celfyddyd: delweddau o safleoedd diwydiannol a phobl wrth eu gwaith hyd at ddechrau oes Victoria.
  • Diwylliant gweledol y gymuned ddiwydiannol: nawdd diwydianwyr a phobl gyffredin yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif.
  • Delweddu ing cymdeithasol: cydwybod cymdeithasol gwneuthurwyr delweddau yn sgil pwysau’r byd diwydiannol.
  • Artistiaid Cymru a’r gymdeithas ddiwydiannol: delweddau yn perthyn i hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif a wnaed gan artistiaid proffesiynol yn deillio o’r cymunedau diwydiannol.
  • Democrateiddio celfyddyd: datblygiad y mudiad treflannu ac, ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ymddangosiad Cyngor y Celfyddydau a’i athroniaeth o ‘gelfyddyd i bawb’.

Y mae fersiwn Saesneg o’r gyfrol hon ar gael yn ogystal.


Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o gwales.com