Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd yr Uchelwyr

25: Gwaith Ieuan ap Rhydderch

Front cover of 'Gwaith Ieuan ap Rhydderch'

Awdur/
Golygydd
 
R. Iestyn Daniel
Cyhoeddwyd    2003
ISBN 0 947531 07 6
Cyhoeddwr   Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Pris £10.00
Maint  234 x 156mm
Fformat Clawr papur/Paperback, xviii+231

 

Bardd o’r bymthegfed ganrif, a hanai o Geredigion ac a ganai ‘ar ei fwyd ei hun’, oedd Ieuan ap Rhydderch. Erys ar glawr un ar ddeg o’i gerddi, yn gywyddau, awdlau, ac un englyn, ar themâu serch, gorhoffedd, darogan, bwyd, crefydd, a dychan. Dewisodd ddilyn gyrfa eglwysig, gan fwynhau’r fraint o astudio ym Mhrifysgol Rhydychen, lle y derbyniodd raddau BA, MA a Doethur yn y Gyfraith. Am resymau anhysbys, fodd bynnag, troes wedyn at yrfa secwlar, gan ddal amryw o wahanol swyddi a chanu llawer o gerddi. Yr hyn a rydd ddiddordeb arbennig iddo fel bardd yw dylanwad y profiad o’r byd rhyngwladol ehangach a gafodd yn y brifysgol ar ei ganu, sy’n dangos cyfuniad trawiadol o grefft geidwadol ddi-feth a themâu newydd arloesol.

Gellir archebu'r cyhoeddiad hwn ar-lein o: gwales.com