Cyhoeddiadau

Cyfres : Beirdd y Tywysogion

Cyfrol VI: Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o Feirdd Hanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg  

Awdur/Golygydd N. G. Costigan (Bosco), R. Geraint Gruffydd, Nerys Ann Jones, Peredur I. Lynch, Catherine McKenna, Morfydd E. Owen & Gruffydd Aled Williams
 Cyhoeddwyd 1995
 ISBN 0708313043
 Cyhoeddwr Gwasg Prifysgol Cymru
 Pris £45.00
 Maint 234 x 156mm
 Fformat Clawr caled/Hardback, xxvii+581

Cynnwys y gyfrol hon, y chweched yng Nghyfres Beirdd y Tywysogion, waith y beirdd canlynol:

 • Einion Wan; fl. c.1202–45, Gwynedd/Powys; cerddi 1–6
 • Llywelyn Fardd II; fl. c.1215–80, Powys / Gwynedd; cerddi 7–10
 • Phylip Brydydd; fl. c.1300–25, Deheubarth; cerddi 11–16
 • Gwgon Brydydd; fl. dechrau’r 13g., Gwynedd; cerdd 17
 • Einion ap Gwgon; fl. c.1215, Gwynedd; cerdd 18
 • ‘Mawl Llywelyn ab Iorwerth’, dienw; c.1120–40, Gwynedd; cerdd 19
 • ‘Mawl Llywelyn ab Iorwerth a’i deulu’, dienw; ?1215, Gwynedd; cerdd 20
 • Gwernen ap Clyddno; ni wyddys ym mha le na phryd y canodd; cerdd 21
 • Goronwy Foel; tua chanol y 13g., ?Deheubarth; cerdd 22
 • Einion ap Madog ap Rhahawd; fl. 1234–9, Gwynedd; cerdd 23
 • Dafydd Benfras; fl. c.1220–58, Gwynedd; cerddi 24–35
 • ‘Cwyn y pererin’, dienw; ?13g., ?Gwynedd; cerdd 36

‘. . . another splendid example of scholarly collaboration . . . The importance and value of these editions to scholars in the field cannot be overstated. Bringing together the work of poets who had so much in common in one volume and series will facilitate comparison and detailed study. All the editors who contributed to the volume are to be commended for the high standard of their editions and the clarity of their biographical and textual notes.’ (Zeitschrift für celtische Philologie)