Polisi Preifatrwydd

Pa wybodaeth yr ydym yn ei gasglu amdanoch?

Os ydych wedi gofyn am gael bod ar ein rhestr e-bostio neu wedi derbyn negeseuon gennym yn y gorffennol byddwn yn cadw eich cyfeiriad e-bost ar ein systemau cyfrifiadurol.

 

Sut y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth?

Cedwir yr wybodaeth hon er mwyn i ni allu anfon gwybodaeth atoch am weithgareddau’r Ganolfan.

 

Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol

Mae’r Ganolfan yn prosesu eich data pan mae hynny’n unol â’n buddion dilys, a phan nad yw’r buddion hynny’n tramgwyddo eich hawliau.

 

Pwy sy’n derbyn eich gwybodaeth bersonol?

Ni roddir yr wybodaeth i unrhyw sefydliad arall.

 

Diogelu eich gwybodaeth bersonol

Rydym yn ofalus iawn wrth drin eich data ac yn gweithredu’n briodol i’w ddiogelu. Er mwyn rhwystro defnydd heb awdurdod neu ddatgeliad, rydym wedi gosod gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol i warchod a diogelu’r wybodaeth a gasglwn. Mae mynediad i’ch data personol wedi ei ddiogelu gan gyfrinair ac amgryptiad.

 

Beth yw eich hawliau?

Mae gennych hawl i gael mynediad i’ch gwybodaeth bersonol, yr hawl i gywiro, yr hawl i ddileu, yr hawl i gyfyngu ar brosesu a’r hawl i wrthwynebu.

Pe bai’n well gennych beidio â chlywed gennym cysylltwch â canolfan@cymru.ac.uk

 

 

Polisi Diogelu Data

Gellir gweld polisi’r Brifysgol yma: https://www.uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/strategies-policies/2-0-Data-Protection-Policy-cym.pdf