Bretagne/pays de Galles : Llydaw a Chymru

Bretagne/pays de Galles : quand les chemins se croisent et se décroisent

Cultural changes and exchanges: Brittany and Wales

Au fil des années des chercheurs au Centre de Recherche Bretonne et Celtique et le University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies ont entretenu des relations amicales, et cette année s’ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des collaborations entre les deux centres: une série de quatre ateliers auront lieu alternativement à Aberystwyth et Brest en 2009–2010, et ceux-ci devraient permettre de jeter les bases d’une véritable coopération au plan institutionnel. Une bourse Alliance Hubert Curien/ British Council financera les déplacements des deux équipes. Le premier atelier ‘Approaching the Middle Ages: Wales and Brittany’ a eu lieu au CAWCS le 24 janvier 2009. Lisez les textes des communications ici. Le deuxième atelier ‘Paysage et patrimoine’ a eu lieu au Manoir de Kernault, Mellac, le 6 juin 2009. Ensuite en 2010 se tiendra un atelier à Aberystwyth sur la question linguistique, et un autre en Bretagne sur ‘la guerre et la paix’.

Bretagne/pays de Galles : quand les chemins se croisent et se décroisent

Cultural changes and exchanges: Brittany and Wales

Dros y blynyddoedd datblygodd perthynas rhwng ymchwilwyr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a’r Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Eleni agorodd pennod newydd yn hanes y cydweithio rhyngddynt: yn ystod 2009–2010 cynhelir cyfres o bedwar gweithdy, yn Aberystwyth ac yn Brest bob yn ail, a fydd yn gosod seiliau ar gyfer cydweithio ar lefel sefydliadol. Noddir y gweithdai gan raglen ‘Alliance’ y Cyngor Prydeinig, rhaglen sy’n hyrwyddo partneriaethau ymchwil rhwng Prydain a Ffrainc. Cynhaliwyd y gweithdy cyntaf ‘Golwg ar yr Oesoedd Canol: Cymru a Llydaw’ yn y Ganolfan ar 24 Ionawr 2009. Gellwch ddarllen y papurau a draddodwyd yma. Cynhaliwyd yr ail weithdy ‘Paysage et patrimoine’ (Treftadaeth a thirwedd) yn Manoir Kernault, Mellac, ar 6 Mehefin 2009. Cynhelir y trydydd gweithdy, , yn Aberystwyth ar 20 Mawrth 2010, a gweithdy arall yn Llydaw ar y thema ‘Rhyfel a heddwch’ yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Bellach cyhoeddwyd detholiad o draethodau yn deillio o'r gweithdai. Cliciwch yma am fanylion.