Adnoddau

Mae’r set ganlynol o adnoddau’n cael eu datblygu gan Brifysgol Cymru ac ar gael i’w myfyrwyr a’i staff. .

Lle bo’n briodol, mae adnoddau wedi’u cyfieithu i Tsieinëeg a Sbaeneg.

Llawlyfr Staff – Myfyrwyr

Mae’r adnodd canlynol wedi’i fwriadu i’w ddefnyddio gan Fyfyrwyr a Staff mewn canolfannau cydweithredol i gyfoethogi ymgysylltu. Mae’r llawlyfr yn cwmpasu nifer o bynciau’n ymwneud â’r canlynol:

  • Cyflawni – Ymgysylltu â dysgu, addysgu ac asesu’n effeithiol
  • Ymgysylltu – Deall sut mae myfyrwyr a staff yn gallu ymgysylltu i
     gefnogi ei gilydd
  • Cynnwys – Deall cydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws sefydliad
  • Trefnu – Datblygu a chefnogi cymdeithasau myfyrwyr
  • Deall – Deall addysg uwch y DU a Phrifysgol Cymru.

Mae hwn yn adnodd allweddol i staff a myfyrwyr i gynorthwyo gydag ymgysylltu a chyfoethogi ar draws sefydliadau.

Llawlyfr Staff – Myfyrwyr

Moeseg Egwyddorion a Chanllawiau ar gyfer Astudiaethau Lefel Israddedig ac Ôl-raddedig trwy Gwrs 

Bydd yr adnodd canlynol yn ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni astudio sy’n galw am ystyriaeth o oblygiadau moesegol. Mae’r adnodd yn cynnwys trosolwg o ddisgwyliadau’r Brifysgol o ran sut y dylai canolfannau cydweithredol reoli materion moesegol o fewn amgylchedd academaidd, yn ogystal â gweithdrefnau a awgrymir y gellir eu mabwysiadu gan staff a myfyrwyr i gynnal tryloywder y broses o ystyried materion moesegol.

Llawlyfr Egwyddorion Moesegol a Chanllawiau

Canllawiau Generig ar gyfer Traethodau Hir Rhan Dau Rhaglenni Ôl-raddedig Dilysedig Trwy Gwrs

Mae’r adnodd canlynol ar gael i’r holl fyfyrwyr a staff sy’n ymwneud â Rhan II rhaglen Lefel 7 (MA / MSc / MBA). Fel adnodd generig, mae’r ddogfen yn cynorthwyo myfyrwyr gyda dealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen mewn traethawd hir ar raglen Prifysgol Cymru trwy gwrs. Dylid defnyddio’r adnodd ar y cyd â’r llawlyfr rhaglen, sydd ar gael drwy’r ganolfan gydweithredol. 

Rhan dau: Canllawiau Generig
第二部分:通用准则
Segunda parte: Directrices generales