Ceisiadau Achosion Arbennig

Mae o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Achosion Arbennig i ystyried achosion sydd y tu hwnt i Reoliadau, Gweithdrefnau a Phrotocolau’r Brifysgol

Rhaid cyflwyno ceisiadau am estyniadau neu atal gan ddefnyddio’r Ffurflenni Cais Achosion Arbennig isod, a’i hanfon i registryhelpdesk@cymru.ac.uk. Mae canllawiau ynglŷn â’r dogfennau sydd eu hangen i gyflwyno cais ar gael hefyd .

I fyfyrwyr sy’n astudio Dyfarniadau Prifysgol Cymru Trwy Gwrs:

Ffurflen Gais Achosion Arbennig (Trwy Gwrs)
Canllawiau Ceisiadau Achosion Arbennig (Trwy Gwrs)

I fyfyrwyr sy’n astudio Dyfarniadau Prifysgol Cymru Trwy Ymchwil:

Ffurflen Gais Achosion Arbennig (Ymchwil)
Canllawiau Ceisiadau Achosion Arbennig (Ymchwil)
Atodiad CAF: Estyniadau a Gohiriadau

Os oes gennych chi gais am achos arbennig nad yw’r ffurflen yn ei gwmpasu, anfonwch y manylion llawn i registryhelpdesk@cymru.ac.uk

Noder isod ddyddiadau cyfarfodydd y Pwyllgor Achosion Arbennig y cytunwyd arnynt ar gyfer sesiwn academaidd 2016/17, a’r dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno’r papurau ar eu cyfer:

Dyddiad y Cyfarfod

Dyddiad Cau ar gyfer Papurau

Dydd Iau 15 Medi 2016

Dydd Iau 1 Medi 2016

Dydd Iau 27 Hydref 2016

Dydd Iau 13 Hydref 2016

Dydd Iau 8 Rhagfyr 2016

Dydd Iau 24 Tachwedd 2016

Dydd Iau 9 Chwefror 2017

Dydd Iau 26 Ionawr 2017

Dydd Iau 23 Mawrth 2017

Dydd Iau 9 Mawrth 2017

Dydd Iau 4 Mai 2017

Dydd Iau 20 Ebrill 2017

Dydd Iau 29 Mehefin 2017

Dydd Iau 15 Mehefin 2017