Prifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru

Mae Prifysgol Cymru a Phrifysgol Malaya wedi sefydlu Prifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru, a ddatblygwyd mewn ymateb i fenter gan Lywodraeth Malaysia gan recriwtio ei myfyrwyr cyntaf ym mis Awst 2013.

Mae’r Brifysgol Ryngwladol wedi derbyn ei phwerau dyfarnu graddau ei hun oddi wrth awdurdodau Malaya, ac mae myfyrwyr cymwys ar raglenni astudio penodol hefyd yn cael ymgeisio i gofrestru am ddyfarniad deuol gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Prifysgol Cymru ar hyn o bryd yn ymadael â’i holl ddarpariaethau ac wedi integreiddio gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

I gael rhagor o wybodaeth cysyllter: http://iumw.edu.my/