Ceisiadau Achosion Arbennig

Mae o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Achosion Arbennig i ystyried achosion sydd y tu hwnt i Reoliadau, Gweithdrefnau a Phrotocolau’r Brifysgol

Rhaid cyflwyno ceisiadau am estyniadau neu atal gan ddefnyddio’r Ffurflenni Cais Achosion Arbennig isod, a’i hanfon i registryhelpdesk@cymru.ac.uk. Mae canllawiau ynglŷn â’r dogfennau sydd eu hangen i gyflwyno cais ar gael hefyd.

I fyfyrwyr sy’n astudio Dyfarniadau Prifysgol Cymru Trwy Gwrs:

Ffurflen Gais Achosion Arbennig (Trwy Gwrs)
Canllawiau Ceisiadau Achosion Arbennig (Trwy Gwrs)

I fyfyrwyr sy’n astudio Dyfarniadau Prifysgol Cymru Trwy Ymchwil:

Ffurflen Gais Achosion Arbennig (Ymchwil)
Canllawiau Ceisiadau Achosion Arbennig (Ymchwil)

Os oes gennych chi gais am achos arbennig nad yw’r ffurflen yn ei gwmpasu, anfonwch y manylion llawn i registryhelpdesk@cymru.ac.uk