Canolfannau Cydweithredol

Mae’r set ganlynol o Gwestiynau Cyffredin wedi eu llunio i helpu Canolfannau Cydweithredol, Arholwyr Allanol a Dilyswyr ddeall digwyddiadau diweddar ym Mhrifysgol Cymru.

Gellir dod o hyd i wybodaeth i Chanolfannau Cydweithredol drwy bori yn y ddewislen i’r chwith, neu ddefnyddio’r Dolenni Cyflym isod.

Hanes Prifysgol Cymru
Uno ac Ad-drefnu - Cwestiynau Cyffredin
Datganiad yr Is-Ganghellor i Fyfyrwyr a Chyn-fyfyrwyr
Rheoliadau Academaidd
Asesu Myfyrwyr
Cofrestru Myfyrwyr

Neu, os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, mae croeso i chi anfon ebost i registryhelpdesk@cymru.ac.uk