Ffioedd Ailgyflwyno

Isod ceir rhestr o’r ffioedd sy’n daladwy ar gyfer:

•  Myfyrwyr sy’n ailgyflwyno traethawd hir Athro 
•  Myfyrwyr yn ailgyflwyno traethodau ymchwil

Dylai’r ffioedd hyn fod yn amlwg yn Llawlyfr y Myfyrwyr a dylid anfon siec y myfyriwr (yn daladwy i Brifysgol Cymru) i’r Gofrestrfa Brifysgol ar yr un pryd ag yr ailgyflwynir y traethawd. Os na chynhwysir siec gyda’r traethawd, bydd y Brifysgol yn anfonebu eich canolfan gydweithredol fel mater o drefn.

Noder fod y ffioedd hyn yn ychwanegol i’r ffioedd cofrestru arferol sy’n daladwy i’r Brifysgol.

FFIOEDD AILARHOLI (2016/17)

Athro trwy Gwrs
Ailgyflwyno traethawd ymchwil: £135.00

MPhil
Ailgyflwyniad llawn: £265.00
Ailgyflwyno ar sail cyflwyniad neu fanylion: £135.00

DCounsPsy
Ailgyflwyniad llawn: £315.00
Ailgyflwyno ar sail cyflwyniad neu fanylion: £160.00

PhD
Ailgyflwyniad llawn: £315.00
Ailgyflwyno ar sail cyflwyniad neu fanylion: £160.00