Siarter Myfyrwyr Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 3 Medi 2012
Student Charter

Gall prifysgolion fod yn llefydd cymhleth i’w deall, yn enwedig i fyfyrwyr. Felly, fel rhan o fenter gan y cyngor cyllido, mae gan Brifysgol Cymru bellach Siarter Myfyrwyr. Mae’r tîm ymglymiad myfyrwyr wedi gweithio ar hyn gyda chynrychiolwyr myfyrwyr ar draws y Brifysgol i sicrhau ei fod yn cwmpasu'r meysydd sydd o fwyaf o ddiddordeb i fyfyrwyr.

Un ddogfen yw Siarter Myfyrwyr sy’n cynnwys yr holl ddisgwyliadau sydd gan fyfyrwyr o'r Brifysgol ynghyd â'r hyn y mae'r Brifysgol yn ei ddisgwyl oddi wrth y myfyriwr. Mae'n gyd-ddealltwriaeth sy'n cael ei ddatblygu a'i adolygu'n flynyddol gyda'r myfyrwyr i sicrhau ei fod yn parhau'n berthnasol.

Mae’r ddogfen ar gael mewn lle amlwg ar wefan Prifysgol Cymru ac mae ychydig dros ddwy dudalen o hyd; gan gynnwys nifer o ddolenni gwe defnyddiol i fyfyrwyr.

Yn ystod y broses, nododd myfyrwyr nifer o feysydd pwysig yr oeddent am eu gweld yn y Siarter. Er enghraifft roedd myfyrwyr am gael dealltwriaeth glir nid yn unig pryd y byddent yn cael marciau’n ôl ar eu gwaith, ond hefyd nodwyd ei fod yn werthfawr bod unrhyw adborth yn fanwl ac yn adeiladol. Gwelwyd fod hyn yn amlwg yn fater pwysig i fyfyrwyr, a chan ddefnyddio eu barn fel arweiniad, roedd yn un o’r nifer o agweddau y gwnaethom ni eu cynnwys yn y Siarter.

Mae’r Siarter Myfyrwyr yn agwedd allweddol o’r ymglymiad sydd gan fyfyrwyr yn system rheoli ansawdd y Brifysgol sy’n cynnwys aelodaeth myfyrwyr ar bwyllgorau'r Brifysgol. Mae’r tîm ymglymiad myfyrwyr yn edrych ymlaen at weld y myfyrwyr yn adolygu ac yn diwygio’r ddogfen i sicrhau y daw’n ddogfen fyw yn y flwyddyn nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth am y Siarter Myfyrwyr, ewch i’r wefan – www.cymru.ac.uk/SiarterMyfyrwyr

Ben Gray
Rheolwr Ymglymiad Myfyrwyr

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau