Cynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd Prifysgol Cymru 2013

Wedi ei bostio ar 7 Mehefin 2013

Ar 20 a 21 Mai 2013 cynhaliodd Prifysgol Cymru ei chynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd flynyddol yng Ngwesty’r Parc Thistle yng Nghaerdydd.

Fel rhan o ymrwymiad parhaus Prifysgol Cymru i sicrhau ansawdd, roedd y gynhadledd yn gyfle rhagorol i Ganolfannau Cydweithredol gyfranogi mewn gweithdai adeiladol yn ymwneud â materion gweinyddol ac ansawdd, a hefyd rhannu profiadau ac ymarfer gorau.

Roedd y digwyddiad wedi’i deilwra’n benodol i staff gweinyddol allu darparu cyngor defnyddiol ac ymarferol ar weithdrefnau Prifysgol a materion myfyrwyr a rhoi cyfle i gynrychiolwyr gyfarfod ag aelodau o dîm y Gofrestrfa.

Seiliwyd amserlen y dydd ar gylch bywyd myfyrwyr ac roedd yn cynnwys gweithdai gan staff y Gofrestrfa ar dderbyniadau, llyfrgell arlein y Brifysgol, prosesau bwrdd arholi a monitro blynyddol. Hefyd cyflwynodd siaradwyr allanol o Sefydliad Westwood a Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol sesiynau defnyddiol ar fewnfudo myfyrwyr a gweithdrefnau apêl a chwyno.

Roeddem ni’n falch i groesawu dros 50 o gynrychiolwyr o amrywiaeth o Ganolfannau Cydweithredol, yn y DU a thramor, ynghyd ag aelodau o staff y Brifysgol.

Mae adborth o’r digwyddiad wedi bod yn gadarnhaol a’r gobaith yw bod cynrychiolwyr wedi cael budd o’r gynhadledd.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau