Hyrwyddo Addysgu – cydweithredu rhyngwladol

Wedi ei bostio ar 3 Rhagfyr 2013

Mae’r Academi Addysg Uwch wedi cynhyrchu pecyn cymorth, Hyrwyddo Dysgu , sydd wedi ei anelu at ddarparu cymorth i’r sector Addysg Uwch feincnodi ymarfer hyrwyddo addysgwyr a chefnogi datblygiad prosesau a pholisi hyrwyddo addysgwyr.

Mae’r pecyn cymorth hwn, sy’n cael ei ariannu gan yr Academi Addysg Uwch, yn ffrwyth cydweithrediad rhwng prifysgolion Caerlŷr a Newcastle yn y DU, a Wollongong a Tasmania yn Awstralia.

Mae’r pecyn cymorth at gael ar www.heacademy.ac.uk/reward-and-recognition/promotion

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau