Cynhadledd flynyddol yr AAU 2013

Wedi ei bostio ar 11 Mehefin 2013

Powerful partnerships: defining the learning experience

Conference Park - Warwick Conferences
The University of Warwick
Gibbett Hill Road
Coventry
CV4 7AL

Gan adeiladu ar gynhadledd lwyddiannus y llynedd, oedd yn edrych ar newid trawsnewidiol mewn AU, eleni bydd nawfed Gynhadledd Flynyddol yr Academi Addysg Uwch, Powerful partnerships: defining the learning experience, yn archwilio’r defnydd cynyddol o bartneriaethau i ymdrin â’r heriau sy’n dod yn sgil newid. Yn yr amgylchedd ansicr hwn, mae addysg uwch yn buddsoddi mewn partneriaethau, yn y DU ac yn rhyngwladol, i ddatblygu llwybrau a marchnadoedd newydd, gan dynnu ar fywiogrwydd a chryfderau unigryw pob partner.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r dudalen digwyddiadau ar wefan AAU - www.heacademy.ac.uk/annual-conference

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau