Digwyddiad: Exploring implementation of the HEAR

Wedi ei bostio ar 2 Ionawr 2013

Mae’r Academi Addysg Uwch yn falch i gyhoeddi bod modd archebu llefydd ar gyfer y digwyddiad Exploring implementation of the HEAR (23 Ionawr 2013 yn Sheffield) nawr. Gweler isod am ragor o fanylion.

Exploring implementation of the HEAR
Dyddiad: 23 Ionawr 2013 (10.00-16.00)
Lleoliad: Mercure Sheffield St. Paul's Hotel and spa, 119 Norfolk street, Sheffield, S1 2JE

Diben y digwyddiad undydd hwn yw cynorthwyo sefydliadau addysg uwch â’r broses o weithredu’r Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) a byddai’n werthfawr i gydweithwyr mewn sefydliadau sydd â diddordeb yn y datblygiad hwn gan gynnwys staff yn gweithio yn y gofrestrfa ac ansawdd; gwasanaethau i fyfyrwyr; unedau ymgynghori gyrfaoedd a chyflogadwyedd; a datblygiad addysgol.

Mae’r digwyddiad yn adeiladu ar adroddiad terfynol Grŵp Llywio Gweithredu Burgess, Bringing it all together: Introducing the HEAR, ac mae gweithgareddau helaeth wedi’u cynnal i gefnogi SAUau wrth dreialu, datblygu a gweithredu HEAR i’w myfyrwyr.

Cliciwch yma i weld tudalen y digwyddiad ar wefan HEA lle gallwch lawrlwytho’r rhaglen a’r ffurflen archebu.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau