GPC mis Chwefror 2022 newyddion

Wedi ei bostio ar 1 Chwefror 2022
stars and ribbons

GPC mis Chwefror 2022 newyddion

Y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru cyhoeddir Stars and Ribbons: Winter Wassailing in Wales gan Rhiannon Ifans. Yn y gyfrol ceir caneuon gwasael Cymraeg yn yr iaith wreiddiol, wedi’u cyfieithu i’r Saesneg gyda nodiant cerddorol, ynghyd â chyflwyniad disglair i’w harwyddocâd yn y gymdeithas lle byddent yn cael eu canu.

Ewch i’n gwefan i brynu copi: https://www.uwp.co.uk/book/stars-and-ribbons/ 

Fis diwethaf cyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru y byddai’n cymryd rhan ym menter EvenUP. Mae EvenUP yn dangos ymrwymiad gweisg prifysgol y DU ac Iwerddon i gydraddoldeb, amrywiaeth a pherthyn yn ein gweithleoedd, i’r bobl rydym ni’n gweithio gyda nhw a beth ydym ni’n ei gyhoeddi.

Darllenwch y blog yma: https://www.uwp.co.uk/university-presses-launch-evenup-initiative/ 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau