Symposiwm Blynyddol Cymdeithas Cyn-Fyfyrwyr

Wedi ei bostio ar 25 Mai 2018
Planetarium, HH

Planetariwm yn Hamburg

 Cynhelir symposiwm blynyddol 2018 Cangen yr Almaen o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ar 9 a 10 Mehefin yn yr Hotel Reichshof hanesyddol yng nghanol Hamburg.

 Bydd agenda’r penwythnos fel a ganlyn:

 Sadwrn 9 Mehefin 2018 

 09:15 Cyd-gyfarfod

09:45 Croeso a chyflwyniad gan Dr. Martina Nieswandt, Llywydd Cangen yr Almaen

10:00 "Persönliche Freiheit in einer vernetzten Gesellschaft - Big brother mitten unter uns" - Papur gan Diplom-Ökonom Manfred Speck, Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth a Phreifatrwydd Nestle yr Almaen.

11:00 "Drittmittel im Spannungsfeld zwischen Notwendigkeit und Strafbarkeitsrisiko - Was ist schon Bestechung?“ – Papur gan Rechtsassessor Wieland Kessler, Prifysgol Würzburg a Fulda.

12:00 Cinio

13:30 Cyfarfod Blynyddol Aelodau’r Cyn-fyfyrwyr (agenda ar wahân)

15:00 Egwyl coffi

15:30 "Qualität in dêr Chirurgie - eine aktuelle Debatte“ - Papur gan PD Dr. med. habil. Wolfram Keßler, MBA, Facharzt fur Chirurgie

19:30 Derbyniad Diodydd

20:00 Cinio’r Ŵyl.

 

Sul 10 Mehefin 2018

 11:00 Ymweliad â’r “Planetariwm yn Hamburg", sef gyda’r planetariwm hynaf drwy’r byd, sydd wedi’i uwchraddio’n ddiweddar i fod yn un o’r mwyaf modern a soffistigedig drwy’r byd.

 Mae’r symposiwm yn ddigwyddiad addysgiadol a chofiadwy, ac mae croeso i holl Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ymuno. Ceir rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt yma: www.alumni-wales.de.

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau