Beth ddylwn i ei wneud os ydw i am gwyno neu apelio?

Cwestiwn:
Beth ddylwn i ei wneud os ydw i am gwyno neu apelio?
Ateb:

Mae gan Brifysgol Cymru ddull gweithredu penodol i fyfyrwyr sy’n dymuno gwneud cwyn neu gyflwyno apêl academaidd.

 

Apeliadau gan Fyfyrwyr
Am ragor o wybodaeth ar y dull gweithredu, yn cynnwys meini prawf ac asesiad, neu i gyflwyno apêl cliciwch yma neu cysylltwch â
appeals@cymru.ac.uk

 

Cwynion gan Fyfyrwyr
Fe ddylech geisio datrys unrhyw anawsterau’n uniongyrchol gyda’ch sefydliad ble bynnag y bo hynny’n bosib.  Os nad yw hynny’n bosib, gellir defnyddio dull gweithredu Cwynion Myfyrwyr y Brifysgol os ydych yn dymuno cwyno ynglŷn ag agweddau o’ch profiad astudio sydd ddim yn berthnasol i asesiad neu arholiadau
.  Am ragor o wybodaeth cliciwch yma neu cysylltwch â complaints@cymru.ac.uk

Categori:
Enquiries, Myfyrwyr
 

In: Cwestiynau Cyffredin