Rwyf wedi cwblhau fy astudiaethau'n llwyddiannus ond nid wyf wedi derbyn fy nhystysgrif. Beth ddylwn i ei wneud?

Cwestiwn:
Rwyf wedi cwblhau fy astudiaethau’n llwyddiannus ond nid wyf wedi derbyn fy nhystysgrif. Beth ddylwn i ei wneud?
Ateb:

Dylech gysylltu â’r Sefydliad a ddarparodd eich cwrs.

Categori:
Enquiries, Myfyrwyr
 

In: Cwestiynau Cyffredin