Rwyf wedi colli/difrodi fy nhystysgrif gradd. Alla'i gael un arall?

Cwestiwn:
Rwyf wedi colli/difrodi fy nhystysgrif gradd. Alla'i gael un arall?
Ateb:

Gallwch.  Os yw eich tystysgrif wedi ei ddifrodi byddwn yn anfon tystysgrif amnewid am ddim ar dderbyn y gwreiddiol. Codir ffi o £30 i amnewid tystysgrifau coll.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Categori:
Enquiries, Myfyrwyr
 

In: Cwestiynau Cyffredin