Ymholiadau ynglŷn â datblygiadau diweddar Prifysgol Cymru

Cwestiwn:
Ymholiadau ynglŷn â datblygiadau diweddar Prifysgol Cymru
Ateb:
Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed gan Brifysgol Cymru mewn perthynas â datblygiad y broses uno (gweler datganiad i’r wasg -Ymdeimlad o hanes, dechreuad newydd), rydym yn cydnabod bod gan fyfyrwyr bryderon neu ymholiadau.  Fel sy’n cael ei ddatgan yn gyson, mae gan y Brifysgol ddyletswydd i ofalu am ein myfyrwyr a byddwn yn anrhydeddu ein hymrwymiad i’r holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar ddyfarniadau Prifysgol Cymru ar hyn o bryd.  Gall myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr weld rhestr o Gwestiynau Cyffredin sydd wedi eu llunio’n benodol i helpu i ateb unrhyw gwestiynau gan fyfyrwyr sy’n dal i bryderu am y newidiadau hyn.
Categori:
Enquiries, Myfyrwyr
 

In: Cwestiynau Cyffredin