Sut ydw i'n newid fy ebost cyswllt ar gyfer Fy Lle I?

Cwestiwn:
Sut ydw i'n newid fy ebost cyswllt ar gyfer Fy Lle I?
Ateb:

Os yw eich manylion mewngofnodi ar gyfer Fy Lle I gennych chi yna gallwch newid y cyfeiriad ebost cyswllt ar y tudalen proffil, nid yw hyn yn newid y cyfeiriad ebost a ddelir ar y brif system, rhaid i sefydliadau unigol wneud cais i newid hwnnw.

Ewch i’r dudalen ganlynol os nad yw eich manylion mewngofnodi gennych chi.

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol), Website
 

In: Cwestiynau Cyffredin