Mae fy enw defnyddiwr neu gyfrinair yn anghywir

Cwestiwn:
Mae fy enw defnyddiwr neu gyfrinair yn anghywir
Ateb:

Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r Enw Defnyddiwr a gadarnhawyd pan wnaethoch gofrestru ar Fy Lle I a gyda’ch Sefydliad.

Os ydych wedi anghofio neu wedi colli eich cyfrinair, ewch i’r Tudalen Adfer Cyfrinair, nodwch eich Enw Defnyddiwr a chaiff y cyfrinair ei anfon atoch mewn ebost.

Pan oeddech yn mewngofnodi am y tro cyntaf gofynnwyd i chi ddewis enw defnyddiwr Google a gofynnwyd i chi a oeddech am ddefnyddio’r enw defnyddiwr hwn i fewngofnodi, os mai dyna oedd eich dewis byddech wedi derbyn ebost yn cadarnhau eich manylion.

Os ydych yn dal yn methu â dod o hyd i’ch enw defnyddiwr yna cysylltwch â’ch sefydliad a fydd yn gallu ei adfer i chi.

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol), Website
 

In: Cwestiynau Cyffredin