Mae fy enw defnyddiwr neu gyfrinair yn anghywir

Cwestiwn:
Mae fy enw defnyddiwr neu gyfrinair yn anghywir
Ateb:
Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r Enw Defnyddiwr a gafodd ei gadarnhau pan wnaethoch gofrestru ar Fy Lle I a gyda’ch Sefydliad.

Os ydych wedi anghofio neu wedi colli eich cyfrinair, ewch i’r Dudalen Adfer Cyfrinair, cofnodwch eich Enw Defnyddiwr a bydd y cyfrinair yn cael ei anfon atoch mewn ebost.

Y tro cyntaf i chi fewngofnodi gofynnwyd i chi ddewis enw defnyddiwr Google a gofynnwyd i chi a oeddech am ddefnyddio’r enw defnyddiwr hwn i fewngofnodi, os mai dyna oedd eich dewis byddech wedi derbyn ebost yn cadarnhau eich manylion.

Os ydych yn dal yn methu â dod o hyd i’ch enw defnyddiwr yna cysylltwch â’ch Sefydliad a fydd yn gallu ei adfer i chi.

 

Categori:
Institution Admin Help, Staff (Cyffredinol), Website
 

In: Cwestiynau Cyffredin