Ble fedra'i astudio am ddyfarniad Prifysgol Cymru?

Cwestiwn:
Ble fedra’i astudio am ddyfarniad Prifysgol Cymru?
Ateb:

Mae Prifysgol Cymru’n gweithio gyda nifer fawr o Sefydliadau yng Nghymru a thrwy’r byd i gyd – defnyddiwch yr adnodd Chwilio am Gwrs i weld os oes cwrs ar gael yn eich gwlad chi.

Mae cynlluniau astudio a restrir yma yn cael eu dilysu gan Brifysgol Cymru, ond cynghorir darpar fyfyrwyr i gysylltu’n uniongyrchol gyda’r ganolfan gydweithredol am wybodaeth ynglŷn â dyddiadau derbyn myfyrwyr yn y dyfodol.

Categori:
Enquiries, Myfyrwyr Cyfredol
 

In: Cwestiynau Cyffredin