Dan ba Siarter Frenhinol fydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn gweithredu?

Cwestiwn:
Dan ba Siarter Frenhinol fydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn gweithredu?
Ateb:

Bydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn gweithredu dan Siarter Frenhinol 1828 Y Drindod Dewi Sant. Dyma’r Siarter Prifysgol hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.

Categori:
CC Academic Strategy
 

In: Cwestiynau Cyffredin