Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr sydd eisoes yn astudio am ddyfarniad Prifysgol Cymru?

Cwestiwn:
Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr sydd eisoes yn astudio am ddyfarniad Prifysgol Cymru?
Ateb:

Bydd y Brifysgol yn caniatáu i fyfyrwyr sydd eisoes yn dilyn cyrsiau ar ba bynnag gam o’u rhaglen astudio barhau hyd nes y byddant wedi cwblhau eu rhaglen bresennol.

Categori:
Merger Collaborative Centres
 

In: Cwestiynau Cyffredin