Faint o amser fydd gan fyfyrwyr i gwblhau eu graddau (yn cynnwys ail sefyll)?

Cwestiwn:
Faint o amser fydd gan fyfyrwyr i gwblhau eu graddau (yn cynnwys ail sefyll)?
Ateb:

Bydd pob myfyriwr sydd wedi dechrau astudio ar bwyntiau derbyn cytûn sy’n cael eu nodi yng Nghytundeb Dilysu pob Canolfan Cydweithredol yn cael cwblhau eu hastudiaethau yn ôl yr amserlenni penodedig yn Rheoliadau’r Brifysgol.

Categori:
Merger Collaborative Centres
 

In: Cwestiynau Cyffredin