Beth fydd yn digwydd wedi i mi gwblhau fy nghwrs yn llwyddiannus?

Cwestiwn:
Beth fydd yn digwydd wedi i mi gwblhau fy nghwrs yn llwyddiannus?
Ateb:
Wedi i’ch canlyniadau terfynol gael eu cadarnhau gan un o Fyrddau Arholi Prifysgol Cymru cânt eu cofnodi ar system cofnodion myfyrwyr y Brifysgol. Cewch eich derbyn i’ch dyfarniad in absentia ac anfonir eich tystysgrif ac Atodiad Diploma i’r Sefydliad lle buoch yn astudio.
Categori:
Enquiries, Myfyrwyr
 

In: Cwestiynau Cyffredin