Gwasanaethau a Chyfleusterau

Mae cyfleusterau newydd y Ganolfan yn cynnwys gofod deori i fusnesau sydd â diddordeb mewn sefydlu presenoldeb yn Abertawe a bod yn rhan o gymuned lewyrchus o fusnesau arloesi. Y Ganolfan hefyd yw cartref un o ganolbwyntiau uwchgyfrifiadura arloesol Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru a Chaffi Canolfan Dylan Thomas.

HPC-Logo-2014HPC Cymru

Cwmni a ffurfiwyd rhwng y Prifysgolion a’r sector preifat yng Nghymru yw HPC Cymru, sy’n darparu adnodd ychwanegol i fusnesau ac ymchwilwyr ledled Cymru, gan gynnal rhwydwaith uwchgyfrifiadura dosbarthedig cenedlaethol mwyaf y DU.

Mae datblygiadau diweddaraf y canolbwynt hwn a’r un sydd yng Nghaerdydd, yn golygu bod cyfanswm capasiti HPC Cymru bellach dros 17,000 craidd, gydag wyth gwaith yn fwy o bŵer, cof a storio cyfrifiadurol nag oedd ar gael o’r blaen. Lansiwyd canolbwynt Abertawe gan Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart AC, ym mis Ebrill 2013. Mae’n cynnwys canol a adeiladwyd yn arbennig gyda system oeri dŵr sy’n parchu’r amgylchedd, gan olygu mwy o bwer a chyflymder prosesu i fusnesau Cymru. Mae uwchgyfrifiadura’n gallu trin a dadansoddi cyfanswm enfawr o ddata yn gyflym, gan helpu busnesau i ddod â chynhyrchion a gwasanaethau newydd i’r farchnad yn gynt. 

Cafe2 Caffi Canolfan Dylan Thomas

Agorwyd y caffi cynnes a chroesawgar hwn ym mis Gorffennaf, ac mae lle ynddo i ychydig dan 40 o bobl.

Mae yn y brif dderbynfa, nesaf at yr arddangosfa, ac mae ar agor rhwng 10am a 4pm dydd Llun i ddydd Sadwrn, yn gweini cacennau cartref, sgonau, coffi ffres, cawl i’ch cynhesu, saladau a brechdanau sy’n cael eu gwneud yn ffres gan gogydd llawn amser.

Ceir bwydlen lawn ac amrywiol o ansawdd uchel gyda bargeinion gwych amser brecwast a chinio fel brechdan bacwn a diod boeth o £2.50. Ceir bwydlen blant hefyd, gyda phrydau ar gael o £3.50.

Mae’r caffi’n berffaith i bawb, o dwristiaid ac ymwelwyr sy’n mwynhau cinio hamddenol, i weithwyr swyddfa’r ardal sy’n galw heibio am frechdan.