Cysylltwch â ni


View Larger Map 

Nodwch os gwelwch yn dda: Ar hyn o bryd mae Google Maps yn dangos cyfeiriadau a chyfarwyddiadau mewn nifer cyfyngedig o ieithoedd sydd ddim yn cynnwys Cymraeg, ond fe all hyn newid yn y dyfodol wrth i’r adnodd wella.

Canolfan Dylan Thomas

Somerset Place
Abertawe
SA1 1RR

Ffôn: +44 (0)1792 532200
Ebost: dtc@cymru.ac.uk