Mewngofnodi o Ebost Croeso

 • Dilynwch ddolen a welir yn yr Ebost Croeso a ddaw â chi at y dudalen ganlynol
   Initialloginafterwelcome1

 • Nodwch yr enw defnyddiwr a’r cyfrinair dros dro a ddarparwyd, bydd sgrin newydd yn codi yn gofyn i newid y cyfrinair.
 • Ar y sgrin newydd, ar ôl i’r cyfrinair gael ei newid ceir dewis i gael enw defnyddiwr GoogleApps, os fyddwch yn ei ddefnyddio byddwch yn gallu defnyddio amryw o nodweddion Google

  googleapps 

 • Os fyddwch yn dewis ‘Defnyddio ebost Google fel enw defnyddiwr’ bydd hyn yn trosysgrifo eich enw defnyddiwr gwreiddiol gydag enw defnyddiwr'@fy.llei.ac.uk' y bydd angen ei ddefnyddio i fewngofnodi’n llwyddiannus i’r wefan.
 • Ar ôl dewis y botwm cyflwyno byddwch yn derbyn ebost cadarnhad yn fuan wedyn yn rhoi gwybod i chi pa enw defnyddiwr sy’n cael ei ddefnyddio a’ch cyfrinair

  Confirmemailfrominitiallogin