Gwasanaeth Trawsrwydweithio eduroam UK ym Mhrifysgol Cymru

Mae Prifysgol Cymru’n rhan o Wasanaeth Trawsrwydweithio eduroamUK. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyswllt rhyngrwyd diwifr am ddim i staff y Brifysgol a gwesteion o gyrff eraill sy’n rhan o eduroam. Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn rhaid i chi gydymffurfio â Pholisi TG Prifysgol Cymru yn ogystal â’r polisïau canlynol:

Ceir dogfennau defnyddiol ar gyfer y sawl sy’n defnyddio eduroam am y tro cyntaf yma.

Os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur Windows neu Mac sy’n eiddo ac sy’n cael ei reoli gan PC does dim angen gosod eduroam, gallwch ymuno â’r rhwydwaith fel gydag unrhyw rwydwaith diwifr arall. Mae angen i chi wneud yn siwr eich bod yn gosod eich enw defnyddiwr yn y fformat hwn: enwdefnyddiwr@wales.ac.uk (nid yw hwn yr un fath â’ch cyfeiriad ebost).

Os ydych chi’n defnyddio dyfais bersonol bydd angen i chi ei ffurfweddu er mwyn cysylltu ag eduroam. Mae pecynnau ffurfweddu cyffredin ar gyfer dyfeisiau personol sy’n rhedeg systemau gweithredu Windows, Macintosh a Linux ar gael i’w lawrlwytho yma neu drwy sganio neu glicio’r cod QR isod.

          QR_Eduroam

Ar gyfer unrhyw ddyfais arall cysylltwch â’r Gwasanaethau Gwybodaeth a byddwn ni’n hapus i’ch cynghori ar y ffordd orau i’w ffurfweddu ar gyfer eduroam.

 

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio eduroam mewn sefydliad arall, mae’n syniad da trefnu i’r Gwasanaethau Gwybodaeth osod eich dyfais cyn i chi fynd. Bydd hyn yn caniatáu i ni wneud yn siwr bod eich gosodiadau’n gywir ac na fyddwch chi’n cael unrhyw broblemau wrth i chi geisio cysylltu.

Cofiwch fod rhaid i chi ddefnyddio eich enw mewngofnodi parth gyda @wales.ac.uk wrth ddefnyddio eduroam h.y. enwdefnyddiwr@wales.ac.uk.


eduroam

Dolenni defnyddiol eraill: Cymorth i Ddefnyddwyr | Problemau Cyffredin | Defnyddio eduroam o Ddydd i Ddydd | Lle Gallaf i Ddefnyddio eduroam | Lawrlwytho Tystysgrif CA