Y Cynllun Iaith Gymraeg - Sylwadau ac Adborth

Mae Prifysgol Cymru’n ymdrechu’n parhaus i wella’r gwasanaeth cyhoeddus mae’n ei gynnig i bobl Cymru ac i’n helpu ni i gynnal a gwella ein hamcanion strategol, fel y nodir yn y Cynllun Iaith Gymraeg.

Rydym ni’n croesawu eich sylwadau a’ch adborth, a gaiff eu hystyried a’u defnyddio fel rhan o waith monitro ac adrodd y Brifysgol ar berfformiad cyffredinol y cynllun.

  • Eich sylwadau
    Nodwch yr wybodaeth ganlynol

Cwynion am Gynllun Iaith Gymraeg Prifysgol Cymru

Os hoffech chi gwyno i’r Brifysgol, gallwch gysylltu â’r Rheolwr Cydymffurfiaeth ac Ysgrifenyddiaeth:

Ffôn: +44 (0)29 2037 6944
Ebost: cydymffurfiaeth@cymru.ac.uk

Llythyr: Cofrestrfa Prifysgol Cymru, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS

Cwynion a'r Cynllun Iaith Gymraeg

Ni chaiff cwynion am weithredoedd Prifysgol Cymru eu derbyn drwy unrhyw rwydweithiau cymdeithasol.