Y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig

7.1 Gwybodaeth am y gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig, yn cynnwys pamffledi, canllawiau a chylchlythyrau

(a) Prosbectws*
(b) Gwasanaethau Dilysu Cwrs
(c) Cadarnhad o Ganlyniadau
(ch) Tystysgrifau Amnewid a Datganiadau Academaidd
(d) Gwasanaethau i gyrff allanol*
(dd) Cynnwys cyrsiau
(e) Ffioedd cyrsiau
(f) Tystysgrifau Arddangos Arbennig
(ff) Gwasanaethau Cyn-fyfyrwyr
(g) Cyllid, fel grantiau neu fwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr *
(ng) Gwasanaethau y mae gan y Brifysgol hawl i godi ffi amdanynt*

Deddf Diogelu Data: Cais Gwrthrych am Wybodaeth   

(h) Lles a chwnsela *
(i) Iechyd yn cynnwys gwasanaethau meddygol *
(j) Gyrfaoedd *
(l) Gwasanaethau caplaniaeth *
(ll) Adnoddau chwaraeon a hamdden *
(m) Cyfleusterau cerddoriaeth, celf a gweithgareddau diwylliannol eraill

Neuadd Gregynog
Canolfan Dylan Thomas

(n) Amgueddfeydd, llyfrgelloedd, casgliadau arbennig ac archifau

Gwybodaeth am y gwasanaethau llyfrgell
Neuadd Gregynog

(o) Adnoddau cynhadledd

Neuadd Gregynog
Canolfan Dylan Thomas

(p) Manylion cyswllt cyngor ac arweiniad 
(ph) Datganiadau i’r cyfryngau

 

*Mae Prifysgol Cymru’n gweithredu fel corff dyfarnu graddau i sefydliadau a cholegau eraill, yn y DU a thramor. Mae’n ymgymryd ag addysgu cyrsiau ac ymchwil i lefel gyfyngedig iawn yn unig. Cofrestrir yr holl fyfyrwyr drwy eu sefydliad ‘cartref’. Felly nid yw’r Brifysgol yn cyflwyno’r math o ddarpariaeth a nodir yn y cynllun cyhoeddi model AU.