Sut ydym yn gwneud penderfyniadau

Rhywfaint o fanylion ar ôl i’w dynodi

4.1 Cofnodion Pwyllgorau

(a) Cofnodion y Corff llywodraethu , byrddau, grwpiau llywio a phwyllgorau Academaidd
(b) Cofnodion y pwyllgor addysg a dysgu*
(c) Cofnodion cyfarfodydd ymgynghori staff/myfyrwyr
(ch) Pwyllgor a gweithdrefnau penodi

 

*Mae Prifysgol Cymru’n gweithredu fel corff dyfarnu graddau i sefydliadau a cholegau eraill, yn y DU a thramor. Mae’n ymgymryd ag addysgu cyrsiau ac ymchwil i lefel gyfyngedig iawn yn unig. Cofrestrir yr holl fyfyrwyr drwy eu sefydliad ‘cartref’. Felly nid yw’r Brifysgol yn cyflwyno’r math o ddarpariaeth a nodir yn y cynllun cyhoeddi model AU.