Rhestrau a chofrestrau

6.1 Cofrestrau - I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cynlluncyhoeddi@cymru.ac.uk

Gwybodaeth y mae’n ofynnol i’r brifysgol ei dal mewn cofrestrau sydd ar gael yn gyhoeddus

(a) Cofrestrau asedau
(b) Cofrestr asedau gwybodaeth
(c) Lleoliad camerâu cylch cyfyng ar gyfer gwyliadwriaeth agored
(ch) Cofnodion datgelu – nid yw’r Brifysgol yn cynnal cofnod datgelu
(d) Cofrestr buddiannau
(dd) Cofrestr rhoddion a lletygarwch