Pwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud

1.1   Fframwaith Cyfreithiol

(a) Sut mae’r sefydliad wedi’i drefnu
(b) Strwythur Rheoli

Is-Ganghellor: Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA.
Dirprwy Is-Ganghellor: Yr Athro Robert Brown
Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau: Mr Mark Rainey

(c) Siarter a Statudau, ordiniannau a rheoliadau 
(ch) Enwau a chyfrifoldebau personél allweddol - i’w lunio
(d) Strwythur pwyllgorau, cylch gorchwyl, aelodaeth a disgrifiadau o’r holl fyrddau a phwyllgorau

1.2   Lleoliad a Manylion Cyswllt – yn cael ei ddatblygu

(a) Cysylltu â’r Brifysgol
(b) Enwau cysylltiadau, rhifau ffôn a chyswllt ebost yn ymwneud â’r holl sefydliadau y mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth gyda nhw:

Partneriaethau Cydweithredol

(c) Cwmnïau sy’n eiddo’n llwyr neu’n rhannol i’r Brifysgol

1.3 Gweithgareddau Myfyrwyr – i ddilyn