Rhyddid Gwybodaeth - Sylwadau ac Adborth

Mae Prifysgol Cymru’n ymdrechu i wella ei chynllun cyhoeddi’n barhaus ac mae’n croesawu eich sylwadau ac adborth, a fydd yn cael eu hystyried a’u defnyddio fel rhan o broses monitro ac adrodd y Brifysgol ar berfformiad cyffredinol y cynllun.

  • Eich sylwadau
    Darparwch yr wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda

Os ydych yn dymuno cysylltu â’r Brifysgol ynghylch Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data neu Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol:

Ffoniwch: +44 (0)29 2037 6944
Anfonwch ebost: cynlluncyhoeddi@cymru.ac.uk
Ysgrifennwch at: Gofrestrfa Prifysgol Cymru, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS