Canghennau'r DU

Mae gan Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr nifer o grwpiau lleol gweithredol ar draws y DU, i’ch helpu chi i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a phroffesiynol pwysig yn eich ardal chi.

Os nad oes cangen o’r cyn-fyfyrwyr wedi’i sefydlu yn eich rhanbarth ac yr hoffech chi ddechrau un, neu os ydych chi’n perthyn i gangen weithredol nad yw wedi’i rhestru, cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

Bangor
Ysgrifennydd: Mrs Megan Hughes Tomos
Sychnant, Llanllechid, Bethesda, Gwynedd, LL57 3YF

Caerfyrddin
Ysgrifennydd: Miss Anna Lodwick 
d/o Swyddfa'r Is-Ganghellor, Cofrestrfa Prifysgol Cymru, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NS

Lerpwl
Ysgrifennydd: Y Parch Ddr D Ben Rees  
d/o Swyddfa'r Is-Ganghellor, Cofrestrfa Prifysgol Cymru, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NS

Abertawe
Ysgrifennydd: Mr Robert V Barnes
36 Moorside Road, West Cross, Abertawe, SA3 5EY